Gå til sidens hovedinnhold

Her vil nok ulempene for sunndalssamfunnet bli langt større enn fordelene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først og fremst så bør ikke dette være en «kamp» mellom Ductor og bekymrede naboer i nærliggende boligstrøk, her er det andre vedtaksmyndigheter som må vise ansvar.

Men ønsker her å kommentere noe av det Ductor uttaler i dagens aviser (om det er riktig sitert av avisene).

Her hevder Borgersen at aksjongruppa og bekymrede naboer har panikk og mangler kunnskap!

Det ER stor forskjell på panikk og reell bekymring basert på nettopp kunnskap!

Her er det flere som gjort mange og dyptgående undersøkelser og det er med bakgrunn i NETTOPP kunnskap at man går ut og er sterkt bekymret samt ber innbyggere våkne!

I tillegg så appelleres det til folkevalgte i kommunen og statsforvalter/ vedtaksmyndighet om å ta vare på nærmiljøet og oppvekstvilkår!

Det er viktig for samfunnet at man har en balanserende part når man MOT all fornuft planlegger å legge ett slikt anlegg i tettbebygd strøk der sjansene er store for en reel forringelse av nærmiljøet og bokvaliteten.

Dette er ett pilotprosjekt klin inntil bebyggelse og annen næring, det ramses opp punkter ift hvilke planer/tiltak som foreligger, Ductor har nok gode intensjoner og sier at lokaliseringen er den beste. For hvem?

Lista blir lagt høyt når det gjelder krav fra myndigheter, med rette.

Men hver gang forsikrer utbyggere at dette ikke blir til sjenanse verken ift lukt eller støy.

Likefullt erfares det at man ikke klarer å holde hva man lover men river lista.

På første, på andre og på tredje forsøk..

Hvorfor er det da slik at man ofte tillater enda flere forsøk uten å komme nærmere?

Etter tredje riv så skulle fallmatta vært fjernet slik at ytterligere forsøk / lovnader på å ta seg over hadde fått konsekvenser..

Sjansen for uønskede hendelser er betydelig, likeså så kan konsekvensene være store, dette underbygges av blant annet Cowi og SINTEF.

Tekniske problemer/ menneskelig svikt/ topografiske vindforhold vil med stor sannsynlighet utløse avvik fra plan og teori, uavhengig av hva det hevdes fra Ductor sin side.

Det sies at det ved brudd på rutine eller ved andre alarmer som kan / vil utløse lukt, så vil det umiddelbart gå ut varsel til naboer og andre berørte parter. Vil det avgi MINDRE lukt og mindre sjenanse for omgivelser dersom/hvis man rekker å varsle?

Vedlikehold må også utføres og her vil det garantert bli lukt jmf erfaringer fra alle andre biogassanlegg, dette blir ikke annerledes.

En annen bekymring er uklare ansvarsforhold knyttet til mottaksanlegget som trolig skal driftes på nabotomt og av Ottem som på sin side har/ har hatt noen prosesser som avgir lukt og som har vært til sjenanse på Håsen.

I tillegg planlegges det ett pyrolyseanlegg som også fordrer utslippssøknad men som trolig ikke blir helt luktfritt heller, ref andre liknende anlegg.

Frykter at det kan bli en «blanding av dufter» og som kan bli som en ny «mosselukt», håper jeg tar feil.

Arbeidsplasser er sårt tiltrengt og vi trenger sunn næringsutvikling, men her vil nok ulempene for sunndalssamfunnet bli langt større enn fordelene.

Sjøl med de beste intensjoner og forsikringer som legges til grunn fra slike virksomheter så viser historien at de ikke klarer å innfri lovnader men de får sjans på sjans og kan holde på i tiårsvis.

Til hvilken pris for sunndalssamfunnet ?

Kommentarer til denne saken