Rundballer utgjør risiko

Lovregulert: Det er regulert i veitrafikkloven hvor nær vei det er tillatt å lagre rundballer og annet landbruksutstyr. Rundballer tiltrekker seg sultne hjorter, som ofte krysser veien.illustrasjonsfoto

Lovregulert: Det er regulert i veitrafikkloven hvor nær vei det er tillatt å lagre rundballer og annet landbruksutstyr. Rundballer tiltrekker seg sultne hjorter, som ofte krysser veien.illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Rundballer og annet landbruksutstyr kan utgjøre en dødsrisiko for trafikanter.

DEL

Det mener Statens vegvesen. Nå har etaten skrevet brev til kommunene i Møre og Romsdal der en minner om hva dette problemet innebærer.
Vegvesenet har registrert at det lagres landbruksutstyr tett opp til offentlig vei flere steder i fylket, blant annet rundballer, tilhengere og konteinere.
Det utgjør en betydelig trafikkfare ved utforkjøring. Dessuten tiltrekker rundballer seg hjortevilt, noe som øker risikoen for viltpåkjørsel.

Trafikkfare

Å kjøre inn i rundballer i 80 km/t er som å kjøre inn i bergveggen. Statens vegvesen har
en ulykkesrapport som tilsier at rundballer lagret langs veien gjorde at en utforkjøring ble en dødsulykke. Sideterrenget var mykt, men kollisjon med rundball medførte sannsynligvis at en passasjer døde.

Regelverk

Bygging og lagring av diverse langs vei reguleres etter veiloven, der hovedregelen er at i en avstand på 50 meter langs riks- og fylkesvei er det ikke lov å bygge, lagre eller hensette noe uten tillatelse fra Statens vegvesen. Vegvesenet aksepterer midlertidig lagring av rundballer i strid med veilovens bestemmelser uten forutgående søknad såfremt det ikke representerer trafikkfare. Etaten opererer med en sikkerhetssone ut fra veikant, denne beregnes ut fra trafikkmengde og fartsgrense. Sikkerhetssonen skal ikke benyttes til lagring. Sonen varier fra 4,5 meter til 8 meter i henhold til fartsgrensa. Langs gang- og sykkelvei er sikkerhetssonen 4,5 meter.
Dersom det er mye hjortevilt i området, bør en gjøre en særlig vurdering av avstand til offentlig vei. Skilt, reklame eller andre potensielt distraherende elementer krever søknad.

Lagring uten søknad

Når det gjelder rundballer og lignende som lagres langs veien i begrenset tidsrom, tillater Vegvesenet slik lagring uten forutgående søknad dersom følgende vilkår innfris:
– Det skal ikke lagres noe i veiens sikkerhetssone.
– Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på viltpåkjørsel.
– Det som lagres, må ligge stødig og ikke på noen måte kunne komme i konflikt med veifarende.
– I nærheten av kryss og avkjørsler må slik lagring ikke være sikthindrende. Dersom Vegvesenet vurderer lagring langs veien som trafikkfarlig, kan etaten pålegge eier å fjerne det som er lagret.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken