Tingvoll har litt i overkant av 300 ansatte. Virksomhetene får et kronebeløp regnet ut etter hvor mange ansatte der er.

– Om de vil fare på bowling, dra ut og spise eller ha noe sosialt i lag. Virksomhetene selv avgjør, sier ordfører Ingrid Waagen (Sp).

Hun og kommunedirektør Odd-Arild Bugge har diskutert saken på forhånd om hvordan påskjønne den ekstraordinære innsatsen under pandemien. Uten kompetente og innsatsvillige medarbeidere, har ikke kommunen kunne yte fullverdige tjenester.

Formannskapet var samlet om at det skulle gis en påskjønnelse, og at kostnaden dekkes over formannskapets egen konto.

Negative kommentarer

En gladsak rett og slett. Men Milly Bente Nørsett (Ap) uttalte at hun har fått noen negative kommentarer etter at saken var publisert i Aura Avis. Noe går på at mange har gjort en ekstra innsats under pandemien, og ikke bare kommunalt ansatte.

Samt at noen har misforstått om at det dreide seg om et kontantbeløp til hver enkelt.

Nå var både ordfører og rådmann i forkant klar over at en påskjønnelse kunne vekke noen reaksjoner - uansett hvordan saken ble lagt fram.

Men her det arbeidsgiver, som viser at de setter pris på ekstra innsats gjennom en bevilgning til velferdstiltak. Så blir det opp til de ansatte i virksomhetene hva de bruker pengene til.

Noe for alle

Nørsett og Jan Harald Rolland (Ap) tenkte høyt om at det kanskje lot seg gjøre å gi en form for oppmerksomhet for hele befolkningen. Eksempelvis at grendahusene fikk enn sum til et arrangement.

– Vi skal ivareta kommunens ansatte. En fest for alle kunne vært på sin plass, sa varaordfører Arne Magnus Aasen (KrF), som føyde til med en viss humor:

– Men når en hører om oslobefolkningen med kniv og machete...

Kimen ble sådd. En gest til grendehusene, som inkluderer bygdefolket, er en tanke som kunne følges opp. Innbyggerne har også stått i en pandemi og gjort en god jobb.

Frivillige lag

Ordføreren nevnte for øvrig i denne forbindelse sanitetslaget og Tingvoll røde kors, som har vært til god praktisk støtte for kommunen i koronatiden.

Men i denne konkrete saken gjelder det at arbeidsgiver kommunen gir en påskjønnelse til sine ansatte.

Vedtaket ble som alt nevnt; 60.000 kroner til velferdstiltak virksomhetene selv kunne bestemme.