Vegtafikksentralen midt melder at C-ferga på strekningen Halsa - Kanestraum er innstilt inntil videre p.g.a. høyt tidevann.

B-ferga 10:40 framskyndes til 10.30. B-ferga blir etter dette innstilt til 12:40 p.g.a. tidevann.

A-ferga går fra Halsa 10:00, 11:00 og 12:00, og fra Kanestraum 10:30, 11:30 og 12:30.