Vi som bor i omsorgsbolig i Ringvegen 21 hadde møte med tre personer fra Sunndal kommune. Tema var husleia. Vi synes husleia er for høy. På cirka fem år har den steget fra litt over 5000 til nesten 7000 kroner.

Fire leiligheter med to soverom har 7500, noen har mer også. Det rare er at vi med like store leiligheter har litt forskjellig husleie.

En del av oss har også hjemmehjelp, alarm, og middag fra helsetunet. Vi har telefon- og strømregning. Utenom mat er det lege, medisiner, tannlege, frisør og briller. Er noen så heldige å ha mer enn minstepensjon, må vi betale skatt. Det eneste som hjelper på økonomien er mindre husleie. En del av oss er vel under EU sin fattigdomsgrense.

Vi ble fortalt at i Eidsvåg er det 10.000 i leie for omsorgsboliger. Mulig det stemmer i de nye boliger. Boliger som er litt eldre enn her har fått nytt kjøkken og renovert bad. Husleia der er 5600 per måned.

Til slutt ble vi også fortalt at når vi bruker fellesstua her, må vi vaske etter oss. Det er rart når vi som bor i en omsorgsbolig må ha vaskehjelp i leilighetene våre.

Til slutt må jeg si meg enig med Randi Oldernes, tror ikke at det er så bra å bli gammel i Sunndal kommune lengre.

På møtet fikk vi ikke noe konstruktivt svar, om det kan være mulighet for å få redusert husleia.