Hvalrossen Freya ble søndag morgen avlivet, opplyser Fiskeridirektoratet, som peker på at gjentatte farlige situasjoner den siste tiden ble en utløsende faktor.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom fram til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Avlivingen ble gjort av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, opplyser direktoratet.

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, sier Bakke-Jensen.

Flytting ble for komplisert

Fiskeridirektoratet har flere ganger uttalt at flytting har vært vurdert som et alternativ for å få hvalrossen vekk fra folkemengdene.

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort, sier Bakke-Jensen.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom fram til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier han.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant. Hvalrossen er nå overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Flere farlige situasjoner

Freya dukket opp i Oslo i midten av juli etter å ha beveget seg stadig lenger nord oppover i Oslofjorden de siste månedene.

Hun tiltrakk seg mange skuelystne, som ønsket å få et glimt av den sjeldne gjesten fra Arktis. Den voldsomme oppmerksomheten førte imidlertid til at hvalrossen ikke fikk tilstrekkelig med ro, ifølge ekspertene. Både Fiskeridirektoratet og mange andre oppfordret gjentatte ganger til å holde god avstand til dyret.

– Den siste uken har Fiskeridirektoratet gjennom egne observasjoner konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy. Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, skriver Fiskeridirektoratet.

(©NTB)