For to år siden flyttet vi fra Rogaland og tok over gården Nestu i Svisdal. Det å flytte så langt og satse på gårdsdrift med små barn var veldig skummelt, men det som beroliget oss var at det er barnehage, skole og butikk på Gjøra. Gjøra er en levende bygd hvor det er optimisme og folk som er villige til å satse på entreprenørskap, turisme og gårdsdrift. Dette er vi redd for vil snu hvis oppvekstsenteret forsvinner.

Gården vår ligger i et av Møre og Romsdals tre områder med utvalgte kulturlandskap. Fjellgardane i Sunndal har vært med i denne satsingen fra fylket siden starten i 2009. Dette vil si at fylket legger til rette for at vi kan bo, drive gård og stelle kulturlandskapet i området. Langsiktig skjøtsel og drift i områdene som velges ut som UKL er et viktig krav fra fylket. Fylket har også gitt gården vår kulturlandskapspris i 2010. Vi mener kommunen går mot fylket sin satsing på drift i UKL-området når de vurderer oppvekstsenteret nedlagt, da dette er en svært viktig bit for å kunne bo og drive her.

En stor og viktig sak for oss er selvfølgelig tanken på at våre barn på snart 1 og 3 år får veldig lang vei til barnehage. Siden vi jobber på gården og på Sunndalsporten, vil vi måtte kjøre 45 minutter ned til barnehagen, og opp igjen to ganger hver dag for å levere og hente. Da må vi kjøre over 3 timer hver dag, noe som tilsvarer 15 timer i uka eller 2 arbeidsdager om du vil. Denne tidsbruken alene fører til at det å ha barn i barnehage blir umulig. Legger vi til ekstrautgiften vi får med drivstoff, vil det ikke svare seg økonomisk å jobbe i Øverbygda og ha barn i barnehage på Sunndalsøra.

Spørsmålet vårt er hva vi skal gjøre om oppvekstsenteret forsvinner. Alternativet vårt blir da å slutte i jobben utenom gården eller ansette dagmamma. Siden vi bor der vi bor har vi ikke så mange naboer, og da det er av stor verdi at barna får gå i barnehage og leke med andre barn. I tillegg er det godt kjent at gjennom det å gå i barnehage blir overgangen til skolelivet enklere.

Vi er også bekymret for inntekten vår. Tørr vi satse på planene om ny driftsbygning, starte med gårdsmat og turisme? Når det ikke lenger vil finnes et barnehagetilbud, noe vi mener er konsekvensen av nedleggelse, blir det vanskelig at vi begge kan jobbe. Vår påstand er at med forslaget om nedleggelse av oppvekstsenteret, torpederer kommunen optimismen og gründervirksomheten her i Øverbygda. Dette vil også gå imot statens mål om å få mødre ut i jobb etter endt fødselspermisjon, da det lønner seg å heller ta imot kontantstøtte.

Når barna våre starter på skolen, vil skoleveien bli altfor lang. Barna våre er født på høsten og vil kun være 5,5 år når de starter i første klasse. Til oppvekstsenteret er reiseveien vår 10 minutt. Reisevei til skole og barnehage i Sunndalsøra blir en helt annen. Kjører vi direkte fra Svisdal til Sunndalsøra bruker vi minst 45 minutt på tørt sommerføre. På en busstur nedover Sunndal med bytte, mange stopp og kjøring på sideveger, vil den totale reisetiden inkludert venting på buss bli 1,5 time. I dette regnestykket er ikke ekstra tid som vil oppstå i vinterhalvåret regnet med (for eksempel ned Snøgutu og Snøvasmelan). Reisetiden kan da fort komme opp i tre timer hver dag. For oss er det opplagt at dette er altfor lang reisetid for en liten gutt på 5,5 år, som vil ha nok med overgangen til skolelivet. Tiden og energien til fritidsaktiviteter og lek etter de har kommet hjem, vil bli minimal. Vi mener at dette går så mye ut over livskvaliteten til barna våre, at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre. Hvis forslaget om å legge ned skolen på Gjøra vedtas, vil vi være nødt til å utforske alternativer som hjemmeundervisning, eller i verste fall flytte.

Solveig og Eivind Jenstad driver gården Oppistu på Jenstad. De driver med kjøttproduksjon med ca. 30 kalvinger i året. Gården deres ligger også i UKL-området. Det har vært mange store investeringer de siste årene for å få produksjonen til der den er i dag. I tillegg til gårdsdrift driver paret Jenstad Maskin AS som ble startet i 2013 da paret så behovet for å lage flere arbeidsplasser på Gjøra. Dette er et firma i vekst med 11 faste arbeidsplasser, pluss innleid arbeidskraft. Slik det ser ut nå vil det etter hvert være behov for enda flere ansatte i firmaet.

Solveig og Eivind har to barn. En gutt på barneskolen og en i barnehagen. Hvis oppvekstsenteret på Gjøra legges ned vil ikke hverdagen til familien Jenstad gå opp. De vil være nødt til å vekke barna før kl. 5 om morgenen for å kjøre ned på Sunndalsøra til kl. 6 for først å levere i barnehage, deretter levering på SFO for så å kjøre opp til Gjøra til arbeidsdagen starter. Åpningstidene i barnehagen må utvides både morgen og ettermiddag for at det skal være mulig å ha barna fra Øverbygda i barnehage. Vanlig åpningstid i barnehagene på Sunndalsøra er 06.45–16.30. Paret fra Jenstad ser også at det å hente før barnehagen og SFO stenger vil bli vanskelig etter endt arbeidsdag. Kanskje vil de rekke ned til barnehagen før kl. 16.30, men det å hente to barn på to forskjellige plasser vil bli umulig. Barna vil også overskride makstiden i barnehagen som er på 8 timer og 45 minutter. Hvis oppvekstsenteret på̊ Gjøra legges ned ser ikke Solveig og Eivind en annen mulighet enn å legge ned gården å flytte til Oppdal slik at barna kan gå på̊ barnehage og skole der. Det fører til at ungene slipper den lange skoleveien og foreldrene halverer kjørelengden. De vil ikke utsette barna for den lange barnehage- og skoleveien ned til Sunndalsøra.

KS-konsulent anbefalte Sunndal kommune om å ikke legge ned oppvekstsenteret på Gjøra så lenge det var barn i fjellgardene. Vi ser at kommunen legger til grunn at det ikke lenger er barneskoleelever på Røymo og at barna våre i Svisdal og på Jenstad kan reise 50 minutter ned til Sande skole. Vi stiller da spørsmål til hvordan kommunen har kommet fram til tidsbruk med skolebuss fra Svisdal/Jenstad til Sande når det er kjent at skoleruta bruker vesentlig lengre tid.

Ifølge barnehagesjefen i Sunndal kommune handler nedleggingen av oppvekstsenteret om kvalitet, og at kvaliteten på skolegangen til barna vil bli bedre hvis de går på en større skole. Det samme skrives i barnehage- og skolebruksplanen, da der står at skoletilbudet på Sande vil være bedre enn på Gjøra. Vi mener at dette handler om livskvalitet. Kvaliteten på Gjøra oppvekstsenter er god. Barnehagen er fantastisk, med flinke ansatte som strekker seg langt for at barna skal få utforske, leke og lære. De er mye ute og barna er trygge og blir sett av de ansatte. Det argumenteres med at skolen på oppvekstsenteret er så liten at det går utover den pedagogiske kvaliteten elevene får. Vi mener at kvaliteten på skolen er god, med unge, nyutdannede lærere som er flinke til å se løsninger.

Hvis oppvekstsenteret forsvinner, mener vi at dette vil få store ringvirkninger i bygda. Det vil bli svært lite attraktivt å flytte til Gjøra. Flere vil flytte, da reiseveien for barna blir for lang. Butikken får mindre kunder som kan føre til at den legges ned, og arbeidsplassene forsvinner. Vi frykter at turisme og primærnæringene vil bli redusert, siden det blir vanskelig for familier med barn å drive noe tilknyttet dette. Vi er også bekymret for idrettslaget og andre lokallag som tilfører bygda vår positivitet og samhold. Blir det færre som bor her, blir medlemsmassen mindre og lagene kan bli lagt ned. Forsvinner oppvekstsenteret vårt, forsvinner bygda vår.

May Hilde Sveen Vermøy og mannen Thomas Stangvik har siden i vår hatt planer om å slippe alt de har bygget opp på Meisingset, for å flytte tilbake til Sunndal for å ta over familiegården Svøu. Sammen har paret tre barn. En på 4 og to på 2 år. De ønsker å ta vare på kulturlandskapet og kulturarven i området. May Hilde er oppvokst på Gjøra og brukt mye tid oppe på gården. Svøu har en stor betydning i livet hennes og det å kunne fortsette og holde liv i gården er noe hele familien hennes ønsker og nytt bolighus på gården er allerede under planlegging. Hvis forslaget om å legge ned Oppvekstsenteret på Gjøra blir vedtatt, kan de ikke gjennomføre planene de har om å flytte.

Vi mener kommunen bør tenke på fremtidige generasjonsskifter på gardene i Øverbygda. Hvis kommunen legger ned oppvekstsenteret er det ikke bare på Svøu hvor en plan om overdragelse må avsluttes. Man må legge til rette for at fremtidige generasjoner kan drive gård og stifte familie her oppe. Det er flere gårder i drift helt inn til Røymo hvor man må legge til rett for at neste generasjon ser dette som en mulighet.

Vi ber dere derfor om å stoppe dette forslaget nå i kommunestyret, slik at vi slipper påkjenningen med å vente helt til februar for å få svar. Gi oss en garanti for at dere ønsker liv i Øverbygda. Da kan vi satse, bygge ut gården vår, og aller helst ønske nye innbyggere velkommen også i denne delen av kommunen. Sammen med bygdefolket her kan vi bygge videre på et godt og livskraftig samfunn rundt Gjøra og oppvekstsenteret.