Vi som spør er ivrige, dedikerte foreldre til barn i alle aldre på Tingvoll. Ungene på Tingvoll fortjener å se at bygda satser på framtiden, satser på et bærekraftig bygdesamfunn. På et møte for lagledere, trenere og styret, i forbindelse med sesongslutt for fotballen, kom denne saken opp. Der ble det bestemt at vi måtte forhøre oss om ståa.

Nå leser vi at formannskapet har begynt å legge press på administrasjonen i forhold til tomtekjøp - med dette brevet ønsker vi å poengtere at vi er mange som venter i spenning

I mange år har idrettsglade, framtidsoptimistiske ildsjeler jobbet med denne saken. Det er en stund siden vi hørte om Tingvoll Arena nå, og vi som foreldregruppe, har sittet stille på sidelinja og sett på, men nå begynner vi å bli utålmodige. Er det framdrift? Kan vi håpe på snarlig løsning? Så vidt oss bekjent er byggplanene på plass, tegningene ligger klare, ja, til og med finansieringen er i orden, så hva tar så lang tid?

La oss igjen minne dere på argumentene for hvorfor det er ønskelig og nødvendig med innendørs kunstgressbane med friidrettsmuligheter i Tingvoll sentrum:

- Det er pr nå 10 aldersbestemte fotballag og et seniorlag her på Tingvoll. Det er et yrende liv på kunstgressbanen hele sommerhalvåret. Men, vi har en lang og uforutsigbar vinter på Nordvestlandet. Vi er lei av å leie hall i andre kommuner.

- Vi kunne godt ha tenkt oss å arrangere fotballcup i januar. Andre kommuner legger opp til ulike arrangement for fotballglede barn gjennom vinteren, det ønsker vi også å få til for våre barn her på Tingvoll.

- Satsing på barn og unge gir bolyst. Skal vi klare å få familier til å flytte til Tingvoll, må de se at det satses på barn og unges fritid her.

- Barna på TBU har en veldig liten og slitt gymsal. Det regner inn der når nordvesten herjer. Noe mange kanskje ikke vet, er at idrettshallen leies av fylkeskommunen på dagtid, og er derfor forbeholdt videregående.

- Vi ønsker å beholde Tingvoll videregående så lenge som mulig. At fylket ser at det satses på en innendørs idrettsarena i tilknytning til deres skolelokaler, kan være med på å bidra til ringvirkninger for skolesatsing.

- Kommunens friidrettsglade barn samt idrettslinja på videregående fortjener også å kunne få gode treningsmuligheter på tartandekke innendørs.

Vi krysser fingre, og venter på action!