Hvor mye ressurser går med til Vinnutrappa? Erling Rød (Frp) misfornøyd med svaret fra kommunedirektøren

– Det har ikke vært brukt mer tid enn nødvendig på å følge opp det politiske vedtaket.