Hvorfor skal minstepensjonen være langt under EUs fattigdomsgrense?

Av
DEL

Leserbrev Resultatet av trygdeoppgjøret 2020 har vært kjent en stund. Nok en gang har alderspensjonistene tapt kjøpekraft sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Noen pensjonister har reagert med sinne, andre med vantro. Men svært mange synes å være likegyldige til resultatet.

Sammen med vår foreldregenerasjon har vi – dagens alderspensjonister - overlevert et velferdssamfunn av ypperste klasse til våre etterkommere som styrer landet i dag. Hvorfor skal vi – dagens alderspensjonister - straffes økonomisk for det gode grunnlaget vi har lagt for kommende generasjoner?

Hva er myndighetenes begrunnelse for at alderspensjonene skal underreguleres med 0,75 %? Våre barn og barnebarn får enda dårligere pensjonsordninger, sa statsråd Isaksen i programmet «Debatten» på NRK1 da pensjon var tema der.

Det er altså ikke nok med at vi med våre tariffesta innbetalinger har lagt det økonomiske grunnlaget for egen pensjon. Det ser ut til at vi i tillegg har fått en evigvarende forsørgelsesbyrde for våre barn og barnebarn.

Eller er det slik at vi – de friske alderspensjonister - ikke «gjør rett for oss»? I melding til Stortinget «Meld.St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig» er bruttoproduktet til de ideelle og frivillige organisasjonene satt til 132 milliarder kroner i 2016. Av dette var det ulønnet innsats for om lag 75 milliarder kroner eller nærmere 148.000 årsverk. (Meld.St. 10 side 24) De friske alderspensjonistene utfører nesten 50% av denne frivillige innsatsen. Burde ikke denne samfunnsinnsatsen alene tilsi at alderspensjonistene burde få sin pensjon uten avkorting?

Hva så med minstepensjonistene? Hvorfor skal deres pensjon være langt under EUs fattigdomsgrense?

Da kafé Dronninga slutta med drifta i Amfi-senteret på Sunndalsøra, ble det i Pensjonistsenteret forsøkt med middagsservering tre dager for uka. - Men det kom ikke flere middagsgjester dit den tredje dagen. Ved spørsmål fikk vi til svar at personer med minstepensjon eller små tilleggspensjoner ikke hadde råd til å kjøpe middag en tredje dag!

Vi liker å omtale vårt land som verdens rikeste land. Er det rett at det i verdens rikeste land skal finnes en gruppe pensjonister som ikke har råd til et måltid varm mat alle ukedager?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken