Hycast AS har signert viktig kontrakt med spansk aluminiumsselskap

Hycast.

Hycast.

Av

Hycast AS på Sunndalsøra har den 15.09 signert en stor og viktig kontrakt med det spanske Aluminiumsselskapet Alu Iberica.

DEL

Kontrakten gjelder design/utvikling og leveranse av støpeutstyr for produksjon av aluminum pressbolt. Leveransen skal skje til to fabrikker i Nord-Spania, som tidligere var en del av Alcoas portefølje av produksjonssteder. (Avilles og La Coruna) Disse fabrikkene er nå solgt til nye eiere, Alu Iberica, og produksjonen vil i framtiden i sin helhet basere seg på såkalt recycling. Dvs. at det ikke vil foregå produksjon av aluminium ved elektrolyseprosessen, men ved at brukt aluminium smeltes om igjen og på den måten blir en viktig del av den grønne profilen som aluminumsbransjen står for. Dette er viktig for både morselskapet Hydro, og spesifikt for Hycast, hvor Bærekraft er en viktig pilar i bedriftens strategi.

Kontrakten er viktig for Hycast, og utgjør i størrelsesorden + 100 MNOK, med ferdig leveranse i starten av 2022. Leder for prosjektavdelingen ved Hycast, Ola Furu, uttaler at det har vært tøffe forhandlinger og en lang prosess før man endelig signerte avtalen tirsdag 15/9. «Men, nå er vi klare til å gå i gang med detaljplanlegging av prosjektet, og et topp motivert prosjektteam er satt opp for å løse oppgaven», uttaler en engasjert Furu.

Daglig leder ved Hycast, Ola Ulvund, sier videre at denne kontrakten også har et større, regionalt perspektiv. «Vanligvis står innkjøpte varer og tjenester for mellom 50 og 60 % av omsetningen i en slik kontrakt, og av dette er det aller meste lokale og regionale innkjøp fra dyktige underleverandører i Møre og Romsdal». Konkret for Hycast vil innkjøpene bestå av både innleie av engineeringskapasitet, produksjon av utstyr/maskiner, mekanisk og elektrisk sammenstilling og montasje, samt kjøp av komponenter til ferdig utstyr.

«Dette regner vi med blir viktig for flere aktører i en tid hvor nedgang i etterspørselen og permitteringer har preget hverdagen», sier Ulvund avslutningsvis.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken