Gå til sidens hovedinnhold

Hydro gjenåpner på Husnes

Etter mer enn ti år med kalde ovner har Hydro startet opp igjen B-hallen ved aluminiumsverket på Husnes.

– Det er snakk om milliardomsetning, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for primærmetall i Hydro.

Aluminiumsverket på Husnes har gått for halv maskin de siste årene. Men tirsdag morgen startet produksjonen opp igjen i B-hallen. Når alle de 200 elektrolysecellene i den kilometerlange hallen er startet opp, vil det bety en kapasitet på rundt 195.000 tonn aluminium i året, en økning på rundt 100.000 tonn fra dagens nivå.

Med en salgspris på rundt 2.000 dollar per tonn gir det store inntekter. Samtidig øker Hydro med rundt 100 nye stillinger.

– Det er direkte på verket, sier Kallevik.

– Men det som er viktig, er også de ringvirkningene vi ser i lokalsamfunnet med tanke på for eksempel handel og servicevirksomhet.

Hjørnesteinsbedrift

Aluminiumsverket på Husnes har vært en hjørnesteinsbedrift i Kvinnherad helt siden det ble startet i 1965.

Men i 2009 stengte Hydro B-hallen på grunn av et brått prisfall og markert lavere etterspørsel etter aluminium under finanskrisen.

Den gang ble det understreket at stengingen var midlertidig. Men først i 2018 tok Hydro den endelige beslutningen om å starte opp igjen. Siden den gang har selskapet investert cirka 1,5 milliarder kroner i verket for å rehabilitere og oppgradere anlegget.

– Det vi ser på Husnes nå, er at vi får tatt i bruk en del av teknologien vi utviklet til piloten på Karmøy. Vi får forbedringer både på katodesiden og strømskinnesiden, sier Kallevik.

Disse forbedringene anslås å gi en energibesparelse på 2–3 prosent, noe Kallevik betegner som signifikant.

Grønnere metall

Ifølge konserndirektøren er produksjonen på Husnes i verdensklasse.

Bakteppet er vannkraftbasert produksjon, som i kombinasjon med ny teknologi sikrer vesentlig lavere klimautslipp fra aluminiumsproduksjonen enn hos mange av konkurrentene.

Gjennomsnittet i verden er utslipp på rundt 18 kilo CO2 per kilo aluminium produsert. Men på Husnes vil utslippene ligge på rundt 4 kilo CO2 per kilo aluminium produsert.

– Vi kaller det Reduxa. Det er et eget merkenavn, sier Kallevik.

– Og det er klart at gitt hele bærekraftsagendaen i Europa og i Norge, så ser vi at dette er et produkt hvor vi venter at etterspørselen vil øke ytterligere.

Slipper fortsatt ut CO2

Helt utslippsfri er produksjonen likevel ikke. Hydro må blant annet svare for utslipp fra karbonanoder som fortæres i produksjonen.

I år beregnes klimautslippene til 159.000 tonn CO2. Med den økte produksjonen neste år anslås utslippene til 277.000 tonn CO2.

Kallevik vil ikke gå i detalj, men sier Hydro på sikt har håp om å få vekk også disse utslippene.

– Vi har ulike teknologiløp som har det som hovedformål. Det kan være alt fra CO2-fangst til annen type prosessteknologi enn den vi bruker i dag.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken