Hydro Husnes: Lyser ut 25 stillingar i samband med oppstarten av B-hallen

Hydro treng fleire folk når dei doblar produksjonen på Husnes.