Gå til sidens hovedinnhold

Hydro Sunndal donerer 400.000 kroner til lokale idretts- og kulturformål rettet mot barn og unge

Hydro Sunndal donerer 400.000 kroner til lokale idretts- og kulturformål rettet mot barn og unge.

Midlene skal komme frivillige organisasjoner som har erfart inntektssvikt, aktivitetssvikt og arrangementsvikt som følge av Covid-19-pandemien. – Vi ønsker med dette å bidra til å få hjulene i gang igjen i lokalsamfunnet, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

– Det har vært en storstilt dugnad for å hindre spredningen av COVID-19. Nå som samfunnet sakte normaliseres, starter dugnaden for å få hjulene i gang igjen. Som en del av lokalsamfunnet ikke bare her i Sunndals, men også nærliggende steder med mange ansatte ønsker vi å bidra til dette arbeidet, sier Ørsund.

Donasjonen er øremerket veldedige formål og skal gå direkte til gode formål innenfor idrett og kultur i lokalsamfunnet. Hydro ønsker at midlene skal komme barn og ungdom til gode, og nå åpnes det for å søke.

– Vår interne sponsorgruppe skal raskt behandle søknadene. Gruppen har også mulighet til å gi donasjon til organisasjoner og lag til gode tiltak, selv om søknad ikke foreligger. Målet er at donasjonen skal fordeles på flere frivillige organisasjoner og at midlene raskt kommer i sirkulasjon, sier tillitsvalgt ved Hydro Sunndal, Arve Baade.

– Man kan kalle det en dugnad for tapt dugnad. Idrett og kultur er viktig for oss alle – og særlig for barna i kommunen. Men uten aktiviteter som generer inntekter, for eksempel loppemarkeder, blir det vanskelig å drive. Derfor målretter vi donasjonen til idretts- og kulturformål, sier Ørsund.

Kommentarer til denne saken