Gå til sidens hovedinnhold

Hydro Sunndal: – Driftsmessig har vi lagt bak oss et meget godt kvartal

Fredag presenterte Hydro Sunndal et overskudd før renter og skatt på 61 millioner kroner i tredje kvartal.

Fabrikksjef Roar Ørsund ser tilbake på kvartal med driftsmessige forstyrrelser og lavere produksjonsvolum – men han ser bedringer i markedet fremover.

– Sett i forhold til markedsbetingelsene og det faktum at vi i tredje kvartal har redusert produksjonsvolumet av elektrolysemetall grunnet lavere etterspørsel som en konsekvens av pandemien, må vi si oss fornøyd med resultatet. Driftsmessig har vi lagt bak oss et meget godt kvartal, der særlig elektrolyseprosessen leverer resultater over det vi har sett tidligere. Dette er meget betryggende, og viser at vi har en høykompetent organisasjon.

– Vi har hatt en del operasjonelle forstyrrelser gjennom sommeren knyttet til service og oppgradering av en del sentrale infrastrukturanlegg, samt et betydelig strømutfall knyttet til transformatoranlegget til Statnett på Viklandet. Dette er nå et tilbakelagt stadium da en ny transformator er satt i drift og normal leveringssikkerhet er gjenopprettet.

– Vi ser en bedring i markedene og har igangsatt prosessen med å komme opp i full produksjonskapasitet. Målsettingen er å ta igjen etterslepet og ha full kapasitet tilgjengelig i løpet av første kvartal 2021, sier Ørsund.

Skadefritt kvartal

Ørsund beskriver at Hydro Sunndal stadig jobber målrettet for at ingen skal skade seg på jobb, og at tredje kvartal har vært skadefri.

– Så langt i år har vi hatt tre skader med medisinsk behandling, og én fraværsskade på innleid personell. Selv om tredje kvartal har vært skadefri, så er ikke dette godt nok da vi har en nullvisjon på sikkerhetsarbeidet, sier han.

(Saken fortsetter under faktarammen).

100.000 til TV-aksjonen

I likhet med Hydros øvrige verk i Norge, har Hydro Sunndal også i år donert 100 000 kroner til TV-aksjonen og WWFs arbeid for å redusere plast i verdenshavene.

Totalt ble bidraget fra Hydro på 1,15 millioner kroner og Summen fra hvert verk vil i år blant annet bidra til å samle inn cirka 800 tonn plast fra familiers husholdningsavfall som ellers kunne havnet i naturen.

– Vi er stolte av å bidra i denne dugnaden. Plastforsøplingen rammer oss alle, enten plasten flyter i land på norske strender eller skader havområder på den andre siden av kloden, sier Ørsund.

Lissepasning fra EU

Gode og forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for konkurranseevnen til de norske aluminiumverkene. I september la EU det nye rammeverket for CO2-kompensasjon for 2021-2030. CO2-kompensasjonen er den viktigste enkeltfaktoren, og et bortfall av denne kunne ha gitt norske aluminiumverk en betydelig konkurranseulempe. Nå har norske myndigheter gjort et godt arbeid for å sikre mulighetene for norsk industri – og alt ligger til rette for videreføring av CO2-kompensasjon.

– EU har gitt Norge en lissepasning med det nye rammeverket for CO2-kompensasjon. Norske myndigheter har stort spillerom for hvordan kompensasjonsordningen skal videreføres, så nå er det viktig at de utnytter handlingsrommet fullt ut slik at vi kan konkurrere på lik linje med resten av verden, avslutter Ørsund.

Les også

– Utrolig glad for at markedet nå er på et slikt nivå at vi kan kjøre på

Kommentarer til denne saken