Hver sommer samarbeider Hydro og Forskerfabrikken om Sommerlab, et forskerkurs som går over fem dager i sommerferien. I løpet av en uke skal barn som skal begynne i 5.-7. klasse til høsten utforske naturvitenskapens spennende verden. Målet er å gi barna dypere forståelse for realfagene, noe de vil ha glede av resten av livet. Det blir heldigvis sommerskole i år også, skriver Forskerfabrikken i en pressemelding.

Sommerskolen finner sted uke 26 og 33 på Newton Sunndal.

– Forskerfabrikken er et viktig bidrag for å stimulere nysgjerrighet gjennom å tilby spennende praktiske oppgaver hvor barna tilegner seg kunnskap om energi og resirkulering. Dette er viktig for å skjønne hvordan forskning bidrar til bærekraftig utviklingen av morgendagens løsninger. Vi håper dette kan inspirere mange fremtidige ingeniører, forteller Roar Ørsund, fabrikksjef på Hydro Sunndal.

Han forklarer at kunnskap er nøkkelen til at Hydro har kunnet ta i bruk naturresurser for å utvikle bærekraftig industri, både hjemme og ute.

– Nå mer enn noen gang er vi avhengig av kunnskap og innovasjon for å sørge for å videreutvikle en industri som er bærekraftig og lønnsom, sier han.

Fra teori til praksis

I år har Sommerlaben nytt innhold som fokuserer på miljø, bærekraft og teknologi. Barna skal få teste teori ut i praksis ved å bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske maskiner av resirkulert emballasje. Alle aktiviteter er bygget rundt målene i fagfornyelsen og FNs bærekraftmål om rent vann, ren energi og ansvarlig forbruk og produksjon.

– Å oppleve morsomme og spennende eksperimenter og andre aktiviteter som barn, har en langvarig effekt som kan påvirke barns valg av yrke senere. Erfaringene vil de kunne ha glede av hele livet – både i klasserommet, når de skal forstå hva forskning er og for å avsløre «falske nyheter», forklarer grunnlegger Hanne S. Finstad.

Stort engasjement hos de yngre

Vitenskap er nøkkelen til å løse mange av de globale problemene verden står overfor i dag. Det er derfor viktig å gi barn gode forutsetninger for å lykkes med teknologi- og realfag.

– Vi ser at våre yngste innbyggere engasjerer seg mer enn noen gang for å få løst globale samfunnsutfordringer knyttet til miljø og bærekraft, forteller Finstad.

Forskerfabrikken tror behovet for folk som kan og vil jobbe med realfag vil fortsette å øke. Samarbeid for å vekke barns interesse for fagfeltet anser de derfor som et «vinn vinn» for alle.

– Vi ønsker at vårt samarbeid med Forskerfabrikken bidrar til at dagens barn og unge får et positivt forhold til naturfag, teknologi og forskning slik at de kan hjelpe oss med å finne løsningen på hvordan vi kan bistå til å nå verdens mål om et nullutslipp samfunn, forklarer Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Hydro.

Forskerfabrikken har satt seg grundig inn i alle retningslinjer for smittevern i forbindelse med Covid-19 epidemien. Barna skal blant annet deles inn i mindre grupper og deltakerne får utdelt eget utstyr. Det viktigste er å gi barna en morsom og lærerik opplevelse, samtidig som barna kommer friske og sunne hjem igjen. Hvis det ikke blir mulig å holde fysiske kurs, kan de som ønsker det heller møtes i et virtuelt klasserom sammen med kurslederne og gjøre eksperimenter hjemmefra.