Viser til innlegg i Aura Avis ang. renovasjon og spesielt om hytterenovasjon.

Torbudalen Aursjøen hytteeierforening med sine 170 hytter og stor turisttrafikk i området reagerer sterkt på hvordan kommunen vingler i sine avgjørelser om hytterenovasjon.

Det var sterk uenighet når avgiften på hytterenovasjon blei pålagt hytteeierne, kommunene skulle da plassere ut konteinere og dunker som skulle drives for selvkost. Hytteeierne og turistene har nå akseptert løsningen og tilbudet blir flittig brukt både sommer, vinter og spesielt i påskehelgene.

Nå har kommunene tenkt å flytte konteinerne ned fra fjellet til oppsamlingsplasser nede i dalen.

Da er det vel like greit å sette konteinerne ved Franzefoss? Prisen skal stige og tilbudet blir mye dårligere.

Denne ordningen vil medføre større forsøpling i fjellet og områdene rundt og det ønsker vi ikke, har vært greit å fått sett på regnskapet til den ordningen som nå har fungert i flere år.

Før renovasjonsordningen tredde i kraft tok vi med oss søpla hjem og la det i våre private dunker.

Nå ser det ut for at ulovligheter ønskes av kommunen, forsøpling.

Dagens ordning fungerer, og den ønsker vi å beholde.

Lurer på om nasjonalparkstyret på Dovre er like glade for dette?

Sunndalsøra 08.02.2022

Brevet er sendt Sunndal kommune.