I august kommer verker av kjente kunstnere til Meisingset

Salgsutstillingen er å finne på gården Oppistua, Åsprong på Meisingset i tidsrommet 7.–9. august.