I Tingvoll åpnes dørene for folkemøter om budsjettet – men bare førti kan delta

Kommunedirektøren og den politiske ledelse inviterer folk til åpne møter – men med de begrensninger situasjonen med koronapandemien tilsier.