– Ikke effektiv bruk av ressurser

Nå kommer forslaget om nedlegging av institusjonsplasser ved Sunndal Helsetun til kommunestyret.