Nå kan jeg ikke holde kjeft lenger. Ser at de sarte nesene på personer fra Håsen/Tredalsområdet ikke kan tolerere etablering av ny industri på Håsøran industriområde. Her kan man tro at lokale politikere fra Sunndal har vært ensidig og har bare hørt på neisiden for etablering av ny industri i Sunndal.

Man må vel regne med at myndighetene er sitt ansvar bevisst og følger opp påståtte luktproblemer fra Ductor. Ductor mener at luktproblemer fra transport og behandling skal bli tilnærmet null.

Her på Håsen /Tredalsområdet har vi Litjdalsvind nesten hele året ifølge Ørabyggene. Den vil blåse påstått lukt utover til Oppdøl / Ålvundeid, og jeg har ikke hørt protester derfra, selv om de har motatt mye søppel i vinden fra Sunndalsøra gjennom årene. Når Drivabrua passeres med nordvest vind kjenner vi fortsatt lukt fra Hydro, men det skal ikke nevnes for Hydro skaffer arbeid til mange sunndalinger. Sirkulære Sunndal vil prøve å etablere arbeidsplasser utenfor verksporten.

Når det gjelder politiet må en vel si at de passer bedre inn i sentrum i en kommune enn ute på en industriplass.

Når man ser på nyetableringer i Sunndal ut fra denne sak kan en tro at det er viktigere med trapp opp Vinnufossen, for at sidrumpa politikere kan springe opp og ned. Jeg må jo si at jeg ikke er imot trappa, hvis tilbudet er bra kan det hende jeg kjøper meg et trinn for så å ta betaling for hver passering. Vil vel tro det blir rift om turistene da det er flere plasser i fylket hvor det er etablert sherpatrapper

Håper uansett at statsforvalteren i Trøndelag skjærer gjennom og gir tillatelse til industrietablering og industriutvikling i SUNNDAL.

Med hilsen

Ivar Mellemseter