Beredskapsledelsen sendte mandag ut en pressemelding om status per 04.01.2021, hvor de opplyser om at kommunen følger de nasjonale retningslinjene som gjelder fra 4. januar 2020.

Les her.

Kommunen kommer med noen presiseringer innen oppvekst, helse og omsorg samt innen fritids- og kulturaktiviteter.

Oppvekstsektoren

Grunnskoletilbudet opprettholdes. For elevene i ungdomsskolen iverksettes de smitteverntiltakene som må til for å innfri kravene til «rød sone». Elevene møter på skole og i SFO som vanlig. Skoleskyssen er tilpasset anbefalte smitteverntiltak.

Kulturskolen stenges fram til 18. januar. Alternativt blir det digital undervisning. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.

Det opprettholdes normal drift i barnehagene med de smitteverntiltakene som gjelder

Helse og omsorg

Besøk på sjukeheimen og Vonheim, institusjonene er åpne for besøk, se nærmere beskrivelse av dette her.

Driften ved aktivitetssenteret på Vonheim opprettholdes med små endringer: Ulike grupper inviteres til bestemte dager i uken. Nærmer informasjon om dette vil bli gitt til de dette gjelder.

Fysioterapi og ergoterapi tar imot pasienter som før med de smitteverntiltakene som gjelder.

Tiltaket «Sterk og stødig» stoppes i 14 dager.

Fritids- og kulturaktiviteter

Idrettshall og svømmehall holdes stengt på ettermiddag og kveld i 14 dager framover.