Gadus Group, som har hovedbase i Ålesund, ønsker gjennom datterselskapet Nordmøre Torsk AS å etablere et anlegg for akvakultur av matfisk av torsk på Tingvoll-siden i Ålvundfjorden, omtrent midtveis mellom Sandneset og kommunegrensen til Sunndal.

Søknaden om akvakulturanlegget er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 16. februar. Den lokale motstanden er økende, og det store engasjementet kommer blant annet til syne i sosiale medier, der nesten 800 har meldt seg inn i ei protestgruppe og nærmere 400 har signert på et opprop mot etableringen.

Onsdag ettermiddag er det invitert til åpent møte om planene. Møtet foregår i Hovshall i Sunndal kulturhus. Det er plass til maks 150 i salen. Møtet er imidlertid også tilgjengelig digitalt. Under kan du følge møtet direkte.