Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Tingvoll kommune i løpet av påsken. Oppsummert er det derfor bare ett kjent smittetilfelle i Tingvoll siden pandemien brøt ut.

Vi har kontroll på situasjonen i vår kommune. Allikevel er vi i beredskap i tilfelle vi får en oppblomstring. Kriseledelsen følger situasjonen fra dag til dag. Det er viktig at vi alle opprettholder gode smittevernrutiner.

Sentrale myndigheter legger opp til at barnehagene starter opp igjen mandag 20.april og at skolene (1.– 4. klasse) starter ei uke seinere, det vil si mandag 27. april. Det vil komme en veileder fra departementet i dag eller i morgen. Så snart denne foreligger, vil vi komme med mer detaljert informasjon om barnehage- og skolestart i Tingvoll. Følg med på våre hjemmesider.