På grunn av auka smittepress innfører Helse Møre og Romsdal frå 26. november påbod om munnbind for tilsette ved all pasientkontakt. Det skriv Helse Møre og Romsdal HF i en pressemelding.

Også pasientar på poliklinikk/dagbehandling og besøkande skal bruke munnbind.

Tiltak

Tiltaket er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helse Midt-Noreg sine anbefalingar

· Påbod om munnbind gjeld for tilsette ved all pasientkontakt

· Påbod om munnbind gjeld pasientar på poliklinikk/dagbehandling

· Påbod om munnbind gjeld alle besøkande

· Gjeld ikkje for pasientane på sengepost

· Gjeld ikkje dei under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind