Nå skal det altså koste penger å få gå på tur til Innerdalen.

Parkeringsplass og toalett er kommunalt og betalt av skattebetalerne. Hvorfor skal det koste penger akkurat her og ikke på andre kommunale parkeringsplasser?

75 kr/dag framstår som en svært stiv pris for å parkere og ha mulighet til å kunne gå på toalettet. Hvorfor blir det i det dyrere å parkere ved Innerdalen enn på de små parkeringsplassene ved Jenstad og Vollan?

Det må jo være betydelige stordriftsfordeler på en plass som er mange ganger så stor?

Her er det noe som ikke henger sammen. Hvem sitter igjen med overskuddet fra driften og hva blir det brukt til?