Innkjøp: – Økokommunen bør sette bærekraft på topp

I Tingvoll er det et sterkt ønske om at kommunen så langt som råd bruker lokalt næringsliv når det skal gjøres innkjøp.