Innsigelser både fra Statsforvalteren og fra fylkeskommunen. Ro-Ro-satsingen utenfor verksporten møter motbør: - Uforståelige argumenter

Styreformann i Sunndal Næringseiendom AS, Torbjørn Torske, er mildt sagt oppgitt etter å ha lest Statsforvalteren og fylkeskommunen sine innsigelser mot Ro-Ro-satsingen i Fjordparken. - Argumentasjonen er helt uforståelig og arbeidet med realiseringen av prosjektet fortsetter med uforminsket styrke. Dette skal på plass i 2021, sier Torske.