Det er et aldri lite historisk sus i den pressemeldingen som Statens vegvesen har sendt ut. For den svansen Dale og Nørsett skal sage over tømmerstokken med, er den samme som i mars 2016 ble brukt til å felle det første treet i prosjektet Saghøgda-Meisingset. Og som felte det første treet i utbyggingen av Krifast, som startet i 1988.

Åpent for alle

Lørdag 24.august klokken 13.00 inviterer Statens vegvesen og Tingvoll kommune til åpningsfest ved bensinstasjonen på Meisingset.

- Arrangementet er åpent for alle og vi forventer mye folk. Vi har parkeringsvakter på Meisingset og oppfordrer til å være ute i god tid, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Marit Øksenvåg Johansen.

Det blir kulturelle innslag ved Tingvoll musikkorps, Tingvoll kulturskole og Solveig Bergslid. Meisingset bygdekvinnelag står for serveringen.

Ny veg til rett tid

Vegvesenet skriver at det er ny veg til rette tid. Og den ble billigere enn planlagt.

- Prognosen for sluttkostnaden er 470 millioner kroner. Det er om lag 50 millioner kroner under styringsramma for prosjektet, sier Øksenvåg Johansen.

Prosjektet ga 9,3 km ny riksveg, som bedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten for person- og næringstransport på riksveg 70. Det er i tillegg 2,3 km gang- og sykkelveg.

Smarte gatelys

Det er to strekninger med smarte gatelys, som ved hjelp av radar kun lyser når det er trafikk på vegen.

- Det sparer både penger og miljøet. Det er første anlegget med smarte gatelys i Midt-Norge og ett av de første i landet.

Tatt hensyn

God tilrettelegging for landbruk med bygging av tre landbruksunderganger og tre kilometer ny landsbruksveg.

Oppstart i 2016

Anleggsarbeidet startet i desember 2016. Vegen ble åpnet for trafikk del for del etter hvert som den ble ferdig. Siste del åpnet 14. mai 2019, og det var etter planen.

Byggherre er Statens vegvesen. Entreprenør for vegbygging Johs J. Syltern. Entreprenør for skogrydding var Skogkompaniet og for støytiltak Brødrene Gjershaug AS.