«Jeg leser at den smittede legen føler seg lurt. Hva med vedkommendes eget selvstendige ansvar?»

Av