Jo, nettleien øker ved nettsalg

Knut Hansen, adm. direktør i NEAS og styreleder i Nordmøre og Romsdal Regionalnett (NNR). Foto: Tidens Krav.

Knut Hansen, adm. direktør i NEAS og styreleder i Nordmøre og Romsdal Regionalnett (NNR). Foto: Tidens Krav.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Direktør i Mørenett, Rune Kiperberg, kjemper for at Mørenett skal få legge under seg kraftnettet i fylket, inkludert det 132kV-nettet som Statnett nå skal selge. Mørenett, som holder til på Sunnmøre og ikke har anlegg eller drift i nordfylket, ønsker å fusjonere seg til kontroll med lokalnettet og kjøpe statens 132kV-nett, hovedpulsårene for kraftdistribusjon i regionen vår. Dette siste vil utvilsomt gi flere titalls millioner i høyere nettleie for abonnentene i Romsdal og på Nordmøre.

I et innlegg Rune Kiperberg har sendt mange av fylkets aviser, hevder han at det beste vil være om de får kontroll med hele fylket. Og det er det som dette handler om. Kiperberg bruker riktignok tidens fremste moteord, «robust», for å beskrive det fusjonerte storselskapet han vil lage, og slenger på at det også vil være bra for det grønne skiftet. Men han tilbakeviser overhodet ikke det som er kjernen for strømkundene i Romsdal og på Nordmøre: dersom Mørenett får overta Statnetts regionale 132kV-nett i hele fylket, vil nettleien gå ned på Sunnmøre, mens den øker kraftig i Romsdal og på Nordmøre. Kiperberg kan muligens ha rett i at gjennomsnittet blir omtrent som før, men det hjelper ikke kraftkundene i nord!

Litt bakgrunn for saken: Hovedveiene i Norge innen kraftforsyning eies og drives av Statnett – transmisjonsnettet – og skal fremover bestå av anlegg på 300kV og 420kV. Statnetts oppgave er å drive og utvikle dette i tråd med føringer fra myndigheter og samfunnet. Regionale veier – 132kV nettet eller regionalt transmisjonsnett - som i dag delvis inngår i Statnetts transmisjonsnett skal avhendes til regionale aktører for å rendyrke Statnetts oppgave. Dette løses med at 132kV nettet må omklassifiseres fra hovedveier til regionale veier – fra transmisjonsnett til regionalt distribusjonsnett. Disse anleggene skal Statnett selge og har inngått en intensjonsavtale med Mørenett, og det er bakgrunnen.

Svorka, Sunndal Energi, Rauma Energi og NEAS har etablert Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR) for å kjøpe anlegg som Statnett skal selge i vår region, samt at eksisterende anlegg legges inn i samme selskap. Istad og Nesset Kraft er invitert med på samme vilkår.

Alle aktører bak NRR har driftssentral og en av disse kan bemannes for å sikre god drift og oppfølging, eller sentralen kan knyttes til en sentral som er bemannet. Alle aktører bak NRR driver nett og har virksomhet i regionen. 8 av de 9 transformator stasjonene som Mørenett skal kjøpe ligger på Nordmøre og i Romsdal. 270 km av de 303 km 132kV linjene som Mørenett skal kjøpe ligger på Nordmøre og i Romsdal. Statnett selger med andre ord til en aktør som ikke har anlegg eller personell i regionen. Vi anerkjenner at Mørenett er en dyktig aktør, men forstår ikke hvordan Statnett bedømmer deres evne til lokal beredskap bedre enn lokale selskap.

NRR har brukt miljøet til Pöyry Norway AS for å se på virkingen transaksjonen har på nettleien, og det er bakgrunnen til at vi er trygge på at tariffen vil gå opp i nordfylket i størrelsesorden 44 millioner kroner årlig, og tilsvarende ned i sørfylket. Investeringer og drift av nettet både i nord og sør som Kiperberg peker på, vil komme i tillegg til denne omfordelingen.

Når det gjelder omstrukturering av nettvirksomhet har myndighetene alltid pekt på viktigheten av effektiv drift og høy beredskap. Ved å etablere NRR vil vi samle alt regionalnett i regionen, samtidig som vi holder på nærhet til kundene, høy lokal beredskap og en lav nettleie.

Det er alvorlig at Statnett nå kan gjennomføre et salg av sitt regionalnett uten at politiske myndigheter har vært inne i bildet. Dette handler om hvem som skal eie og drive det viktige regionalnettet i framtiden, et strategisk spørsmål som politikerne burde interessere seg for og engasjere seg i, ikke overlate til administrative vedtak bak lukkede dører. Møre og Romsdal fylkeskommune har i brev til Statnett, NVE (som er tilsynsmyndighet) og Olje- og energidepartementet bedt om at det må gjennomføres en konsekvensutredning før salget blir gjennomført. Det støtter vi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken