Isproppen på Gjøra har i løpet av dagen løsnet, og det er frigjort et stort areal med isflak som har drevet nedover elva uten stor dramatikk. NVE har vurdert situasjonen og på NVEs anbefaling har politiet torsdag ettermiddag opphevet evakueringen.

I Øksendal er det mye vann og det jobbes med å holde situasjonen under kontroll. Fylkesveg 6134 er stengt ved undergangen under gv 62 på Øksendalsøra, og der er omkjøring om Usmavegen. Denne er også belastet av mye vann enkelte steder, og kan bli stengt enkelte områder.

Flere veger holdes under oppsikt, da det begynner å bli mye vann mange steder. I Virumdalen er det vann over vegen flere steder, og også på Drøppingvegen jobbes det med å få ledet vann fra vegen.

Beboere som er rammet av stengt veg på Flå og på Smiset er alle kontaktet og ivaretatt.

Elvene har stor vannføring, og spesielt i Ulvåa har vannføringen økt mye gjennom dagen.

Tekniske tjenester har seks mann på vakt utover kvelden og vil følge med på alle disse punktene gjennom kvelden og natta.