Det var ikkje ein gong...

Av

Mange kan nok utanåt dei første orda i juleevangeliet, «Og det skjedde i dei dagar.» Det er legen Lukas som er forfattar av denne livshistoria om Jesu liv.