Hjørnesteinsbedriften

Av

Hydro Sunndal er årets vinner av Storskrymten. Fabrikksjefen skryter av kompetente samarbeidspartnere i Sunndal.