Gå til sidens hovedinnhold

Ka om? Todalsfjordprosjektet snart i mål

«Ka om verden va et land», synger Jo Sverre, den dyktige rindalingen som skriver og fremfører låtene sine på Nordmørsdialekt. Jeg liker låtene til Jo Sverre. Vakre melodier med gode tekster. Jeg har låta «Ka om» på øret nå når jeg skriver dette innlegget.

Meninger

Jeg er en optimistisk person. Tror alltid at ting ordner seg. Ikke av seg selv. Men dersom man virkelig vil, får man det til.

Jeg har et stort hjerte for indre Nordmøre. Der er jeg født, oppvokst og lever mitt liv. Jeg er glad i folka som bor der, stolt av naturen, næringslivet og kulturlivet.

Som fylkesordfører ønsker jeg en positiv utvikling i hele Møre og Romsdal. En temperaturmåler på hvordan det står til, er den årlige fylkesstatistikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en samlet vekst i folketallsutviklingen i fylket de neste 15 årene. Dessverre er tallene for Surnadal og Sunndal nedslående. SSB anslår at Surnadal vil miste 348 innbyggere, Sunndal 558. Slår prognosene til er det alvorlig for indre Nordmøre.

Men vi kan ikke miste motet. Det er mulig å gjøre statistikken til skamme. Alle gode krefter må samle seg. Vi må sette oss felles mål. Systematisere og prioritere tiltak. Små tiltak, store tiltak. Fylkeskommunen vil gjerne bidra sammen med kommunene, næringsliv og samfunnsliv.

Jeg mener det aller viktigste tiltaket for vekst og utvikling på indre Nordmøre er å realisere Todalsfjordprosjektet. Fergeavløsningsprosjektet vil gi en døgnåpen region som gir et større bo- og arbeidsmarked. Avstandene vil minke. Man kan forflytte seg uten å tenke på om ferga går. Det blir lettere for næringsliv og det offentlige å rekruttere arbeidskraft. Flyten av varer, tjenester og arbeidskraft vil bli lettere. Det blir lettere å samarbeide på alle områder. Lettere å styrke tjenestetilbudet. Kulturtilbud og andre aktiviteter blir mer tilgjengelig på begge sider av fjorden. Indre Nordmøre blir rett og slett mer attraktivt.

Erfaringene fra andre områder med fergeavløsningsprosjekt har vist at regionen blir mer attraktiv, og at innbyggertallet har vokst. Ålesundstunnelene og Eiksundsambandet er to eksempel fra eget fylke.

En realisering av Todalsfjordprosjektet har aldri vært nærere enn nå. Nå ser vi målstreken. Skal vi komme i mål, må alle gode krefter samle seg.

«Ka om»? Ka om vi ikke forener våre krefter? Ka om vi ikke arbeider for felles mål? Ka om vi ikke realiserer Todalsfjordprosjektet? Ka med indre Nordmøre da?

Jeg er optimist. Tror at ting ordner seg. Ikke av seg selv. Men dersom man virkelig vil noe, får man det til. Det gjelder også Todalsfjordprosjektet.


Kommentarer til denne saken