Kan Trollheim kommune bli en realitet?

Av

I politiske kretser og innenfor næringslivet kan det virke som ferjefri forbindelse mellom kommunene Sunndal og Surnadal har fått mer vind i seilene.