Kåre Syltevik, kjent motstandsmann fra Nannestad og Ullensaker, fulgte lørdagens tilstelning i Trandumskogen med den største interesse.

I neste måned fyller han utrolig nok 100 år, og han har deltatt på de langt fleste store arrangementene som er holdt i Trandumskogen.

«En ære og glede»

Etter at det offisielle programmet var unnagjort, fikk noen av de inviterte gjestene en kort prat med ham.

Veteranen har fortsatt sin gode hukommelse intakt:

– Et minne fra mitt besøk her i mai 1945 som har brent seg inn i hukommelsen, er fra grav 4 der en far gjenkjente sin unge døde sønn på grunn av armbåndsuret hans, fortalte den tidligere XU-agenten og godt voksne skolemannen.

Kåre var lærer ved Kringler skole i Nannestad da landet igjen var fritt. «Dere får fri i dag. Det er fred!» var beskjeden han ga til sine elever på frigjøringsdagen 8. mai.

– Det var en stor ære og glede å få møte deg, takket Forsvarets representant, hærsjef Lars Lervik.

Stilfull markering

Nærmere 100 personer hadde funnet veien til Trandumskogen i gråværet lørdag formiddag.

Etter omvisning var det taler og kransnedleggelser. Hovin musikkorps spilte «Norge, mitt Norge» og nasjonalsangen.

– Jeg synes dette ble en svært stilfull markering. Vi har ventet lenge og jeg er glad jeg fikk oppleve dette, uttaler Kåre Syltevik.

I fjor fant han det klokest å holde seg hjemme på den tradisjonelle 8. mai-markeringen på grunn av all uvissheten rundt korona.

Uheldig hogst

Ordfører Eyvind J. Schumacher åpnet dagens program:

– Vi må ikke glemme. Fredningen av Trandumskogen vil føre til at enda flere får innblikk i historien.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna sa i sin tale at fredning er et sterkt uttrykk for målet om å beskytte et sted.

– Også fordi de kreftene som tok livet av alle menneskene, her i ly av Trandumskogen, fortsatt lever midt iblant oss.

Brenna karakteriserte hogsten i skogen i sommer som uheldig og uakseptabel. Hun takket for godt samarbeid ved oppryddingen.

Hærsjef Lars Lervik påpekte at Trandumskogen er et synlig sterkt symbol på at vår frihet ikke kan tas for gitt.

Beklagelse

Direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg beklaget hogsten.

– Det ble gjort en faglig feil vurdering. Nå ser vi framover for å få alt her best mulig.

Knut Skreden i Øvre Romerike Forsvarsforening ga en gripende historie omkring «Norge, mitt Norge».

– To som skulle henrettes ble bundet sammen med ståltråd. De hadde et siste ønske om å få synge den før de ble skutt.

Riksantikvar Hanna Geiran slo fast at Trandumskogen er et sted med betydning for hele Norge.

– Fredningen inkluderer tanksskytebanen og seremoniplassen. Kulturmiljøet vitner om hvilke illgjerninger som ble utført her under krigen.

Fakta

  • Norges største massegravsted med 18 graver ligger i Trandumskogen i Ullensaker.
  • 173 nordmenn, 15 russere og seks briter ble henrettet og begravd her 1941–44.
  • Minnesmerket (Per Palle Storm) er fra 1954. minnetavla (Arnstein Frieling) fra 1970.
  • 11. september 2021 ble det gjennomført fredningsmarkering for Trandumskogen.