Kartlegger beiteskader fra hjort i Sunndal – vil finne ut hvem som blir sittende med regninga

Et enstemmig TMK bevilget 109.000 kroner over tre år for å gjennomføre hjortebeiteregistreringer. Formålet er å finne ut hvor stort tap på gressproduksjon jordbrukerne har.