Kartlegging av ustabilt fjell: Tre nye områder i Sunndal registrert

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag av NVE gjennomført en kartlegging av ustabile fjellparti som kan utvikle seg til fjellskred. Det er risikoklassifisert ytterligere tre fjellparti i Sunndal kommune med faresone.