I en pressemelding skriver ORKidé – Nordmøre Regionråd at ORKidéprisen deles ut årlig under Nordmørskonferansen av Orkidé – Nordmøre Regionråd. Den skal motivere til særlig innsats for tiltak som kommer hele Nordmørsregionen til gode på områder som; næringsutvikling, kompetanseutvikling, bedriftsutvikling, positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad samt innen samarbeidstiltak. Prisen deles ut for 29. gang.

Kjell Larsen har jobbet i Pipelife Norge AS i 40 år, og etter 25 år som øverste sjef for selskapet i Norge, vil han fra 2021 gå inn i ny rolle som «bærekraftssjef» for å jobbe videre med utviklingsprosjekter i selskapet.

Det har vært en eventyrlig reise og hardt arbeid fra Martin Botten startet plastrørproduksjon i Surnadal i 1969 til at Pipelife Norge er blitt Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør som benyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner. Selskapet har 3 fabrikker i Norge, rundt 300 ansatte og omsetter for over kr 1 milliard.

I år feirer selskapet 50 års jubileum, og hovedkontoret er fortsatt i Surnadal. Pipelife Norge AS fikk også prisen som årets bedrift i Møre og Romsdal i 2019.

Kjell Larsen har som leder hatt kontinuerlig fokus på utvikling og omstilling som helt sentralt for å styrke selskapets konkurransekraft, og for å kunne utvikle attraktive arbeidsplasser i egen kommune og region. Pipelife Norge er en innovativ kompetansebedrift med egen forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal, og investerer kontinuerlig i nye produkter og produksjonsmidler for å sikre en bærekraftig og miljøvennlig produksjon i Norge. Selskapet har store ambisjoner for sin medvirkning til det grønne skiftet; - de vil være med på å bidra til å løse miljø- og klimautfordringer som verden står overfor.

Kjell Larsen har ledet og profilert bedriften på en veldig god og tydelig måte i mange år. Han har også engasjert seg sterkt i arbeidet for likeverdige konkurransevilkår og bedre rammebetingelser for nærings- og samfunnslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Årets vinner oppfyller alle kriterier til ORKideprisen på en overbevisende måte.

Med tildeling av Orkideprisen til Kjell Larsen ønsker Nordmøre å gi uttrykk for sin anerkjennelse og at vi er mektig imponert – og stolt - over utviklingen av Pipelife Norge hvor han har vært en helt sentral drivkraft.