(Tidens Krav): Ved innkjørselen til Meisingset oppvekstsenter i Tingvoll står det et skilt som viser forbud for motorvogn i barnehagens åpningstid.

Forrige uke skrev Tidens Krav at naboen som benytter den samme innkjørselen mener skiltet er til hinder for både besøk og næringsvirksomhet. Han klagde til Tingvoll kommune.

Under skiltet er det presisert at forbudet ikke gjelder kjøring til privat bolig, men dette er ifølge naboen ikke til særlig hjelp.

– Det har flere ganger vært slik at folk som hadde tenkt å besøke meg har snudd på dagtid på grunn av dette skiltet, skrev han i klagebrevet.

Skiltet skal ifølge klageren også ha en negativ konsekvens for cateringforetaket som han har startet sammen med kona.

Vil ikke ta ned

Mannen har nå fått svar. Klagen møtes med liten forståelse hos kommunen, som ikke vil fjerne skiltet.

– Skiltet om innkjøring forbudt er satt opp av hensyn til barns sikkerhet i skoleområdet. Vi vil derfor ikke ta ned skiltet, skriver virksomhetsleder Margrete Magerøy i næring, plan og teknisk.

Hun understreker at det kommer klart og tydelig fram av underskiltet at det gjelder i barnehagens åpningstid, og at det ikke gjelder for biler til privat bolig og varetransport.

I klagen luftet beboeren en idé om å erstatte skiltet med en fartsdump, men dette fikk heller ikke gehør.

– Når det gjelder fartsdump, så skal dette være et fartsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke farten som er utfordrende her. Det som er viktig i denne sammenhengen er at folk ikke skal ha lov til å kjøre inn på skolens område i barnehagens åpningstid, skriver Magerøy.