Klagde på at skilt skremte bort besøkende – nå har han fått svar

Møtte liten forståelse hos kommunen.