Det norske demokratiet er en fantastisk ting. Også i vår kommune møtes jevnlig representanter for oss alle – folket – for å avgjøre små og store saker. Gjennom demokratiet løser vi våre uenigheter på en fredelig måte. Slik er det i vår kommune, på Stortinget og slik burde det være i alle land.

Det er ikke en selvfølge at dette skal fungere – heller ikke her i Norge. For at det skal fungere, må vi være enige om noen grunnregler. Det er det samme som i sjakk eller fotball. Uten en enighet om reglene, bryter spillet sammen.

Noen av disse spillereglene er at rasjonalitet overstyrer irrasjonalitet, og at godt dokumenterte påstander overstyrer udokumenterte og beint fram tullete påstander. Kort sagt: Rasjonell kritisk tenkning må legges til grunn. For å kunne fungere sammen i et liberalt, demokratisk samfunn, er vi avhengig av noen felles standarder for å kunne skille sant fra usant. Greier vi å samle oss om dette, bygger vi også den gjensidige tilliten som trengs for at demokratiet skal fungere.

Hvis vi ikke greier å kvitte oss med de dårlige ideene, greier vi heller ikke å samle oss om de som fungerer. Da risikerer vi, i ytterste konsekvens, å ende opp i en retningsløs relativisme der vinneren som oftest blir den som roper høyest og samler den største heiagjengen. Dette er en oppskrift på et totalitært samfunn. Ingenting behager en diktator bedre enn et klima der «sannheten er relativ». Vi har jo alle sett hvordan Donald Trump prøvde å bryte ned disse idealene i de fire årene han var president i USA.

Dette er viktige tema for oss i Human-Etisk Forbund. I høst har vi en kampanje om nettopp dette som heter «Er du sikker på det?». For å få flere til å bli bevisst på hvor viktig kritisk tenkning er for at demokratiet skal fungere, har vi valgt å fokusere på kanskje den viktigste kritikken av alle, nemlig selvkritikken og nødvendigheten av at vi alle er villige til å endre mening hvis vi innser at vi har tatt feil.

Vi oppfordrer hver enkelt av oss til å pirke litt i hva som ligger til grunn for overbevisningene våre. Hvordan kan vi egentlig være sikre på det vi tror vi vet? Hvor har jeg informasjonen min fra? Har jeg den fra pålitelige kilder? Stemmer dette med logikk, vitenskapelig konsensus og det vi ellers vet om verden? Kan det være jeg tar feil?

Kritisk tenkning og rasjonalitet er en muskel som må trenes, siden det i mange situasjoner strider mot våre naturgitte impulser. Jo sterkere følelsesmessig engasjert du er i en sak, jo vanskeligere er det å tenke kritisk og rasjonelt. Rasjonell kritisk tenkning er altså ikke noe som kommer automatisk til oss – heller ikke til oss i Human-Etisk Forbund, selvsagt. Vi er like mye offer for dette som alle andre.

Men det hjelper å bli mer bevisst på det! Det er det vi prøver å få til. Vi i Human-Etisk Forbund vil skape mer bevissthet rundt hvor lett vi alle blir offer for kjente tankefeil. Vi vil mane til mer bevissthet rundt hvor man selv står når det gjelder evnen til å heve seg over sine egne instinkter og tenke langsiktig, logisk og rasjonelt. Vi ønsker at vi alle skal se oss i speilet og spørre hvordan vi selv bidrar.

Greier vi det, bidrar vi også til å styrke demokratiet. Greier vi å bygge opp forsvar mot irrasjonelle konspirasjonsteorier og falske nyheter fra små og store despoter, har vi gjort noe viktig. Uten et godt forsvarsverk mot den totalitære faren slike tankebaner utgjør, rammes de humanistiske grunnverdiene vi trenger for å leve gode liv.