Gå til sidens hovedinnhold

Klima for gran?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som ivrig naturverner setter Øystein Folden pris på de lokale treslagene furu og bjørk. Han er skeptisk til treslaget gran, som kom østfra til Østlandet og Trøndelag lenge etter istida, og som ennå ikke har nådd fram til store deler av Vestlandet, på naturlig måte.

At grana er skyggetålende gjør den konkurransedyktig, i forhold til de lyskrevende treslagene furu og bjørk. Med denne egenskapen og plukkhogst i flere århundrer, ble det mye granskog på Østlandet. Midt i forrige århundre var gran så viktig råstoff for papir-fabrikker at det ble plantet bare gran, også der det før hogst hadde vært mange furutrær.

At grana er tørkesvak er uheldig, i til dels tørt sommerklima på Østlandet: I flere tørke-somrer på 70-tallet ble store arealer granskog der så svekket av tørke at det ble masse-angrep av barkbiller. Dermed går det an å hevde at Vestlandet har bedre klima for gran enn Østlandet, at gran burde «flyttes» fra Østlandet til Vestlandet, og at furu burde «flyttes» fra Vestlandet til Østlandet!

Folden nevner at gran – i motsetning til furu – er utsatt for rotråte. Et sterkere argument mot gran på Vestlandet er at den er stormsvak. Dette er også argument for å plante belter av stormsterke treslag som furu og sitkagran, der det er betydelig risiko for vindfelling av vanlige grantrær.

Sitkagran er hentet fra vestkysten av Canada/Alaska, der klimaet er «vindfullt» og vått, som ute ved Hustadvika på Mørekysten. Derfor kan sitkagran vokse opp til robust lebelte ute på værhard kyst, og da verne produktiv skog med norske treslag innenfor, mot stormer som kommer inn fra havet.

Mye opprinnelig kystnær skog har forsvunnet, som følge av hogst og deretter småfebeiting omtrent hele året: Mye lynghei er vel «skapt» av ved-hoggere, sauer og geiter! Nå bør kystnær skog «gjenskapes». Mest for å produsere trevirke som våre etterkommere sikkert får god bruk for; men også for å binde CO2 fra atmosfæren..

Kommentarer til denne saken