Onsdag 23. juni mottok Straumsnes sanitetslag kløverstafetten fra Smøla. «Vekslingen» skjedde på Straumsnes omsorgssenter, hvor Mardon Aleksander Aasen fra Tradbo/Talgø tok på seg oppgaven med å føre den videre til Todalen.

Som seg hør og bør når det er sanitetsforening var det gode kaker, god prat og loddtrekning.

I front for kvinneliv og helse

Kløverstafetten er en markering av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) 125-års jubileum. Den ble stiftet i 1896, og det var ikke mange årene etter det kom en avlegger i Straumsnes.

Der stiftet de lag allerede i 1918. Og for å bruke sanitetskvinnenes egne ord: I alle disse årene har frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

På sin nettside opplyser sanitetsforeningen at de er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer, fordelt på 600 lokalforeninger.

Leder i Straumsnes sanitetslag, Solbjørg Varpe Naalsund, sammenliknet NKS med Nordmørsåkleet:

– Ett åkle med mange tråder, farger i ulike nyanser og andre tråder nesten usynlig. NKS veven har over 40.000 tråder og alle trådene er like viktige.

Påminnet

Til stede under markeringen på omsorgssentret var varaordførere Arne Magnus Aasen (KrF).

Foruten å takke for det arbeidet laget gjør, takket han for å bli invitert – og dermed minnet på det store frivillige arbeidet. En innsats som kanskje dessverre ikke blir satt pris på før det er borte.

I en melding fra Tingvoll kommune til Aura Avis i forbindelse med stafetten, nevnes at Straumsnes sanitetslag har gjort, og gjør, en stor forskjell for hverdagen i lokalsamfunnet.

Med Kløvertur og trivselstiltak på omsorgsboligene, julelunsj med mer på Straumsnes barne- og ungdomsskole og ett nært samarbeid med Tingvoll helsestasjon – er det mange som har fått ta del i deres omsorg- kanskje uten helt å være klar over det.