Knut Reinset til minne

Knut Reinset.

Knut Reinset.

DEL

Minneord På vegne av Sunndal vil jeg takke Knut Reinset for stort politisk engasjement og betydelig innsats for kommunen. Knut satt i kommunestyret for Sunndal Senterparti i til sammen tjuefire år, fordelt på periodene 1980 til 1987, 1991 til 1995 og 2003 til 2015. Med unntak av første og siste valgperiode, satt han også i formannskapet. Ved valget i 2003 førte Knut Senterpartiet og borgerlig side fram til valgseier, og ble i en alder av 57 år ordfører i Sunndal i perioden 2003 til 2007. Det var en stor prestasjon etter femti år med Arbeiderpartiordførere. Fra 2007 til 2011 var han så varaordfører i et rødgrønt samarbeid i kommunestyret.

Knut var et politisk menneske. Jeg husker godt at han fortalte meg om guttedagene sine, da han var med faren sin over fjorden på kommunestyremøter i gamle Stangvik kommune. Slik ble en livslang interesse for politikk vakt, som starten på et langt og rikt virke som folkevalgt. I tillegg til vervene i kommunestyret og formannskapet, satt han opp gjennom årene i tilsynsnemnda for elveforbygning, bygningsrådet, brannstyret, forhandlingsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, takstutvalget, hovedutvalget for teknisk sektor, skattetakstnemnda, styret for Sunndal Næringsselskap og styret for Sunndal Energi. I de to siste styrene var han dessuten leder. Han representerte Sunndal kommune i KS, Dovrefjellrådet, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap, Nordmøre Næringsråd, Havnerådet for Kristiansund og Nordmøre Havn og Landssammenslutninga for vasskraftkommuner. I alle disse vervene tok han ansvar og la ned mye av seg selv.

Av viktige saker for Knut, må jeg nevne innsatsen for fergefri veg mellom Sunndal og Surnadal. Knut hadde en ubrytelig tro på prosjektet, og la ned år med arbeid for denne viktige utviklingen av indre Nordmøre. Det er synd at han ikke får oppleve å kjøre fergefritt over Todalsfjorden. Hva Knut derimot fikk oppleve som ordfører, var å få på plass og åpne Skrøotunnelen i Jordalsgrenda, en viktig rassikring av fylkevegen til Molde. Knut la også ned mye arbeid i landsstyret for Landssammenslutninga for vasskraftkommuner, og bidro slik til å sikre kraftinntektene for Sunndal kommune. Gjennom arbeidet i Sunndal Næringsselskap og Sunndal Energi bidro han til å sikre lokalt eierskap for og utvikling av SuCom, samt stor satsing på utbygging av bredbånd. Dette viste seg både framsynt og viktig. Han la også ned betydelig innsats for å sikre lokalt og regionalt eierskap i Nofima, og dermed fortsatt satsing på og utvikling av forskningsstasjonen i Sunndal. Når det gjelder utvikling av kommunens tjenester, var han med å drive fram renoveringen av Sande skole samt byggingen av ny kulturskole, ny ungdomsskole og Øran aktivitetshus – alle viktige og verdsatte tilbud for innbyggerne i Sunndal. For å nevne det viktigste. Resultater av Knuts store engasjement og arbeidskapasitet.

Selv ble jeg kjent med Knut da han ble ordfører i 2003. Å være ordfører i Sunndal er både en ære og en glede, men også et stort ansvar. Dette tok Knut på alvor, og han tok det inn over seg. «Det finnes ingen jobbinstruks for ordførere», sa han. «Du må selv finne ut hvilken ordfører du vil være, og fylle jobben». Dette gjorde Knut til fulle. Om det politiske spillet om posisjoner, pleide han å si at «det finnes ikke brorskap i femkort». Likevel visste du alltid hvor du hadde Knut, og hva han mente og ville. Fra 2009 til 2011 var han min varaordfører, og da be vi godt kjent. Vi ble venner. Derfor kan jeg si, med handa på hjertet: Knut var hel ved.

Et langt politisk liv med innsats som folkevalgt for lokalsamfunnet og storsamfunnet krever mye tid og krefter. Slik var det nok også for Knut, og hadde nok ikke vært gjennomførbart hvis han ikke hadde hatt støtte fra familien. Jeg vil derfor takke dere pårørende for at de har støttet opp om Knuts årelange engasjement og innsats.

Sitt siste verv hadde Knut som medlem i Arbeidsgruppa for et mer demensvennlig samfunn i Sunndal. Her var han brukerrepresentant. Han var åpen om sin demenssykdom, og bidro til skolering og informasjon om hvordan vi alle i dagliglivet kan legge til rette for og hjelpe mennesker med denne sykdommen. Også dette står det stor respekt av.

Knut ble 74 år. På vegne av Sunndal kommune vil jeg takke Knut Reinset for det uvurderlige arbeidet han har lagt ned som folkevalgt for innbyggerne i Sunndal. Jeg lyser fred over hans minne.

Ståle Refstie, ordfører i Sunndal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken