I Aura Avis kunne vi for ikke lenge siden lese om fornyingsplanene for Øra-torget. Flytting, samlokalisering og utvidelse av tilbudet var nevnt som hovedpunkter i prosjektet. Åpenbart er det vel for de fleste at torget på langt nær har utnyttet sitt potensial. Byggene er bleke og slitte i fargen, og innfartsårene til hovedplassen er skjermet og skjemt av en voll, en skatepark, en parkeringsplass og et kjøpesenter. Ikke særlig brukervennlig, med andre ord. Når kommunen uttaler at de ønsker å gå inn i en bred dialog med innbyggerne må man tro at flere perspektiv og interesser blir ivaretatt. Dette ordner vi nok opp i.

Et annet poeng som har mistet litt oppmerksomhet i sentrumsutvikling-debatten det siste året, er statuen av Ada Hegerberg. Like etter Lyon og Hegerbergs Mesterliga-triumf i 2022 var jeg i NRK Radio for å diskutere saken med ordfører Ståle Refstie som etter sigende var svært positiv til ideen (som også ble foreslått av Egil Knarvik før hans bortgang – hvil i fred). I radio-debatten var det ikke måte på hvor mange kvinnelige statuer vi kunne ha, ifølge ordføreren – både Guro Reiten og to blad Hegerberg! Nå holder det nok i massevis med én, selv om aktualiteten rundt kvinners rettigheter og status i idretten ikke akkurat har avtatt etter kysse-skandalen i spansk fotball under årets verdensmesterskap i fotball. Også varaordfører i Sunndal, Lusie Gjersvoll, tok i fjor til orde for å konkretisere planene om en statue. Det rykker vel ikke mindre i «feministfoten» etter den spanske skandalen, varaordfører?

En lite omtalt mulighet er å kombinere statuen med utviklingen av Øra-torget som sådan. I Sunndal er interessen stor for sport generelt og fotball spesielt. Å lage et Fotballens Corner i et av hjørnene på det nye torget, med mulighet for å samle folk til arrangementer og annet – kanskje i samarbeid med Team Hegerberg og deres prosjekter? – ville kunne skapt en større helhet rundt ideen. Da kanskje også med mindre innslag av Reiten og søster Hegerbergs prestasjoner og bidrag godt synlige. Hegerberg-statuen kunne fint ha prydet inngangen til Fotballens Corner – skuende ut over Øra-torget – og med det ønsket alle gjester «velkommen på kamp».

Istedenfor å bruke kommune-penger på «markedsføring» av Nordmøre gjennom tilskudd til Kristiansund stadion og en klubb i økonomisk uføre, kan vi likeså godt markedsføre Sunndal gjennom vår egen historie som foregangsklubb og -bygd på kvinnesiden og med det våre verdier som overhodet ikke står tilbake for hva vi ser og opplever internasjonalt. Tiden er inne, Øra-torget skal igjen skinne – med Ada som minne.