Den verdifulle historien: Det er nesten rørende. Bare det å se bestefaren sin på bilde ute på gardstunet, han som jeg så gjerne skulle møtt

Av