«Kvasstrimmen er et av mange tiltak rundt om i idrettslagene som bidrar til trivsel og bedre folkehelse»

Av

Folk trimmer som aldri før. Men trimmeren anno 2019 krever tilrettelegging.