Kommuneadministrasjonen følger utviklingen nøye – avlyser møte med 80 ledere i Sunndal

Avlyste møter og beredskapsmøter er en realitet i kommuneadministrasjonene i Sunndal og Tingvoll.

DEL

Kommunedirektørene Randi Dyrnes i Sunndal og Odd Arild Bugge i Tingvoll forteller til Aura Avis at deres jobb nå er å flate ut smittekurven, slik at folk og institusjoner ikke blir skadelidende. I Sunndal holdt deler av krisestaben, assisterende kommunedirektør og kommuneoverlege Svein Anders Grimstad et skype-møte med fylkesmannen. Samtidig er det kommunestyremøte i Sunndal, og resultatet av møtet vil bli presentert der. Aura Avis kommer tilbake med mer når det er klart.

Dyrnes forteller at Sunndal forholder seg til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og kommuneoverlegen. Hun legger vekt på at de får råd fra fagpersoner, men at det også er lov å tenke selv. Det er blant annet planlagt et stort ledermøte i regi av kommunen, der 80 topp- og mellomledere skulle møtes de nærmeste dagene. Dette møtet er avlyst.

– Det ville vært godt innenfor grensene satt av FHI, og ikke faglig farlig. Det er likevel en liten risiko, og konsekvensene kan bli alvorlige. Får vi mistanke om smitte, eller at noen har vært i kontakt med en smittet, må 80 ledere i karantene i 14 dager. Den sjansen tar vi ikke, sier Dyrnes.

Dyrnes vil imidlertid legge til at det ikke er noen grunn til panikk, men at de følger situasjonen, overholder råd fra fagfolk, tenker selv og er nøye med håndvask.

Foreløpig holder barnehager og skoler i Sunndal åpent.

Dyrnes anbefaler innbyggerne å følge med på kommunens hjemmeside.

Beredskapsmøte

I Tingvoll følger de også situasjonen fra dag til dag. Onsdag ettermiddag skal kommunen ha en stor øvelse i hvordan de skal takle koronasmitten. Den er det kommuneoverlege Bjarne Storset som står for.

Kommunedirektør Odd Arild Bugge forteller at øvelsen skal resultere i nye instrukser om hvordan ansatte i kommunen skal forholde seg til koronasmittevern.

– Det har vært mistanke om koronasmitte i Tingvoll, og det er tatt prøver av folk som nå sitter i karantene til prøveresultatet er klart, sier Bugge.

Innbyggerne kan følge med på kommunens hjemmeside.

Artikkeltags