Kommunedirektøren i Sunndal: – Dette er århundrets viktigste prosjekt for oss

Todalsfjordprosjektet kom et skritt nærmere realisering da formannskapet i Sunndal med åtte mot tre stemmer anbefalte kommunestyret å sende kommunedelplanen med konsekvensutredning for Todalsfjordprosjektet ut på høring. Mindretallet ønsket å sende planen tilbake til fylket for å ta med noe om miljøkonsekvensene også.